Wijzigen geslacht

Maak een afspraak

Geslachtswijziging

Een transseksueel persoon is iemand die zich psychisch, sociaal en seksueel beleeft als behorende tot het andere geslacht dan dat wat er bij de geboorte werd vastgesteld.

Door de nieuwe wet van 25 juni 2017 worden nu alle medische eisen om je geslachtsregistratie te laten aanpassen geschrapt. Ook minderjarigen kunnen dankzij deze nieuwe wet beslissen hoe zij door het leven willen gaan. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen zij vragen om hun voornaam te laten aanpassen en vanaf 16 jaar kan de geslachtsregistratie gewijzigd worden zonder dat er zware eisen worden gesteld.

Voor wie

Als je een meerderjarige Belg bent, kan je de M/V op je geboorteakte laten aanpassen, ook als je in het buitenland woont. Als je geen Belg bent, maar je wel bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, kan je ook je M/V laten aanpassen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als je als vreemdeling bent ingeschreven in het wachtregister, kan je de procedure niet starten.

Minderjarigen kunnen ook al enkele stappen zetten:

  • Vanaf 12 jaar kan je samen met je ouders of wettelijk vertegenwoordiger vragen om je voornaam te laten wijzigen;
  • Wanneer je 16 jaar bent geworden, kan je ook al de M/V op je geboorteakte aanpassen. Je volgt hiervoor de procedure zoals beschreven in ‘Hoe aanvragen?’. De enige verschillen met de procedure voor meerderjarigen zijn de volgende:
    • Je laat je bijstaan door je beide ouders of je vertegenwoordiger wanneer je je eerste verklaring aflegt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
    • Je geeft een verklaring af van de kinder- en jeugdpsychiater bij je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In deze verklaring zal de kinder- en jeugdpsychiater aangeven dat je deze beslissing alleen kan nemen, dat je dus ‘onderscheidingsvermogen’ hebt.

Hoe aanvragen

Om de M/V op de geboorteakte aan te passen doorloop je twee stappen:

  • Je gaat langs bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand met je identiteitskaart en een door jou ondertekende verklaring waarin je zegt dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen. Je krijgt een ontvangstbewijs van de ambtenaar van de burgerlijke stand alsook een informatiebrochure en de contactgegevens van transgenderorganisaties. Daarna wacht je minimum drie maanden. In deze periode vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings.
  • Na een positief advies van de procureur, dus na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden, ga je terug naar dezelfde Dienst burgerlijke stand met je identiteitsbewijs, het ontvangstbewijs en een tweede verklaring. In deze tweede, door jou ondertekende, verklaring herhaal je dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen.

Iedere meerderjarige Belg en elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling kan een aanvraag doen tot geslachtsverandering bij de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Ben je Belg maar niet ingeschreven in de bevolkingsregisters, dan kan je aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats. Indien je niet in België geboren bent, dien je aangifte te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel. Het adres van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Stad Brussel is:

Administratief Centrum van Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
E-mail: burgerlijkestand@brucity.be

Kostprijs

De procedure zelf is gratis. De aanpassing van de identiteitskaart en het rijbewijs is betalend.

Afhandeling

Eens de twee stappen zijn doorlopen, worden de geboorteakte en de bevolkingsregisters gewijzigd. Vervolgens je moet een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs aanvragen en je krijgt een nieuw rijksregisternummer.

Reglement

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft – publicatie in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2017

Wet van 10 mei 2007 – publicatie in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007

Omzendbrief van 15 december 2017 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017

Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

Je kan een modelformulier van beide verklaringen terugvinden via de link hieronder.