#GroeneNetteStad

We bouwen aan een sterk netwerk van water en natuur in het centrum en de deelgemeenten.

We willen daarbij evolueren naar meer onderhoudsvriendelijke aanleg van openbaar groen. We verhogen het aantal bijvriendelijke aanplantingen.

Vergroening, geveltuintjes, groendaken, enz… dragen bij aan een gezondere omgeving en zullen de leef- en luchtkwaliteit van onze stad verhogen. Het stimuleren van ontharding en aanplanten van tuinen en voortuinen hebben een positieve invloed op de klimaateffecten. De Dender is tevens een aangenaam verblijfspunt die de aantrekking van onze stad verhoogt.

Ook de begraafplaatsen verdienen een groener, moderner en toegankelijk kader om het aangenamer te maken op deze rustplaatsen.

We voorzien de opmaak en opstart van ons Natuurbeheerplan (Natura 2000). We doen hierbij aan bosuitbreiding en voorzien de creatie van een stadsrandbos door het Arduinbos en het Boelarebos met elkaar te verbinden.

We zetten ook in op de netheid en onderhoud van de (trage) wegen, groenvoorzieningen, locaties met banken en vuilnisbakken in ons stadscentrum en onze deelgemeenten.