Hebt u recht op een studietoelage?

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag (ook selectieve participatietoeslag genoemd) als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen eind augustus en december.

Denkt u recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt u eind december nog niets gekregen? Contacteer dan uw uitbetaler van het Groeipakket. Als u aangesloten bent bij FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, kunt u op MijnFONS zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen. 

meer informatie kan je terugvinden op https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs-groeipakket