Hebt u recht op een studietoelage?

Misschien heeft u als ouder wel recht op een studietoelage? Via de website www.studietoelagen.be kan je alvast meer informatie vinden.

Kom je in aanmerking dan kan je als:

  • Ouder van kleuters € 94,98 ontvangen.
  • Ouder van lagere schoolkinderen hebben recht op 106,86 tot 213,71 euro. 

Zowel op school als bij het CLB zijn formulieren beschikbaar om een aanvraag in te dienen.

Heb je graag hulp om de formulieren in te vullen of heb je nog vragen?

Dan kan je langskomen in Huis van het Kind tijdens een zitdag van het CLB.

Wat breng je mee?

  • Paspoort van jezelf en de kinderen voor wie je een aanvraag wil indienen.
  • Rekeningnummer.
  • Een uittreksel van je alimentatiegeld (indien van toepassing).
  • Een kopie van het huidig inkomen, als dit lager is dan 2 jaar geleden.