Hoger bouwen en verdichting in Geraardsbergen

De stad Geraardsbergen heeft een visie laten opmaken om projecten rond verdichting en schaalvergroting naar de juiste plekken te sturen. Deze visie vormt een leidraad voor de stad om projectaanvragen te kaderen binnen een groter geheel.

 

Voor het centrum wordt een onderscheid gemaakt in

  • ‘strategische zones grote schaal’: dit zijn strategische sites waar hoger bouwen op grote schaal wordt vooropgesteld in combinatie met de uitbouw van een blauwgroen netwerk.
  • ‘beeldbepalende zones’: het beeldbepalend centrum wordt afgebakend als de zone waar de structuur van de middeleeuwse stad nog redelijk intact is, aangevuld met een aantal verbindingen naar het station, waar behoud van de nog aanwezige beeldwaarde belangrijk is. Hier moet voorzichtig met verdichting worden omgesprongen, om de beeldwaarde niet te schaden.
  • ‘groeicontouren’: de zones waarbinnen groei in principe is toegestaan, en soms expliciet wordt nagestreefd.

 

Er wordt ook een visie naar groei voorgesteld voor de stationsdorpen Schendelbeke, Idegem, Zandbergen en Moerbeke, met name een 'groei op maat'. Dit, om een publiek te kunnen bedienen van ouderen en heel kleine gezinnen of alleenstaanden die in een ‘dorpse’ omgeving willen blijven wonen, maar behoefte hebben aan een ander, kleiner, type woonentiteiten. Deze woonverdichting ondersteunt daarmee ook het lokale voorzieningenapparaat. Belangrijk daarbij is echter dat het ‘dorpse’ karakter, dat deze kernen voor sommigen net zo aantrekkelijk maakt, wordt bewaard bij een woonverdichting. Transformatie naar een ‘stedelijke’ schaal is hier niet gewenst. Ook in de stationsdorpen wordt schaalvergroting in de beeldbepalende historische zones niet toegestaan.

 

In het woongebied buiten de groeicontour wordt verdichting uitgesloten, zowel de functionele verdichting als de volumetrische verdichting. Hier willen we niet dat het aantal huishoudens groeit. Eengezinswoningen mogen daar niet door meergezinswoningen worden vervangen, ook het verkavelen in meerdere percelen met een dichtere bebouwing wordt niet toegestaan, tenzij conform de normale perceelsgrootte in de omgeving.

 

Voor de stadskern en de stationsdorpen wordt al een eerste aanzet van contouren vastgelegd van 'historisch of beeldbepalend weefsel' en 'zones waar groei mogelijk is'. De stad zal verder werken aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan om deze visie juridisch te verankeren.