Hoofdverblijfplaats - Attest

Een attest van hoofdverblijfplaats of een attest van woonst bevestigt dat u als inwoner ingeschreven bent op uw adres in Geraardsbergen.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen;
 • plaats en datum van geboorte;
 • adres;
 • burgerlijke staat;
 • nationaliteit;
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kan ook een attest aanvragen met de historiek in deze gemeente of met de volledige historiek.

Voor wie

Een attest van hoofdverblijfplaats kan aangevraagd worden door:

 • De persoon op wie de aanvraag betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
 • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Hoe aanvragen

U kan het attest van hoofdverblijfplaats aanvragen:

 • via het Thuisloket op deze website (met kaartlezer);
 • via 'Mijn dossier’: de online toepassing van het Rijksregister (met kaartlezer);
 • persoonlijk bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3)
 • via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be (voeg in dit geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart).

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

 • Uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
 • Als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.