#KlimaatgezondeStad

Geraardsbergen wil samen met inwoners, handelaars, bedrijven, scholen, (jeugd-)verenigingen, landbouwers,… de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief en ambitieus klimaatbeleid. Samen met 20 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”.

We engageren ons om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 t.o.v. referentiejaar 2011.

We zetten in op energiebesparing en hernieuwbare energie. We kiezen voor een duurzaam en efficiënt beheer van onze gebouwen. We zullen dit realiseren aan de hand van een energiezorgplan door onder meer isolatiewerken, stookplaatsrenovaties en dak- vernieuwingen.

Ons nieuwe Kenniscentrum zal voldoen aan de ‘Bijna Energie Neutraal’ norm. We installeren zonnepanelen (AC, Arjaantheater, kinderdagverblijf De Zonnestraal, stadsloodsen), geven ruimte voor hernieuwbare energie en zetten in op een klimaatgezonde woonomgeving. Ook in ons aankoopbeleid voor voertuigen en materieel kiezen we voor duurzaamheid door o.m. te kiezen voor alternatieve brandstoffen (CNG, elektriciteit). 

Jeugdverenigingen worden ondersteund bij de aankoop van duurzame materialen.

We investeren fors om de openbare verlichting verder om te schakelen naar LED-verlichting. We maken ook een actieplan op rond openbare verlichting en zien waar verder kan gerationaliseerd worden door bepaalde lichtpunten te dimmen en/of te doven op bepaalde uren.

Naast watermaatregelen, het hemelwaterplan en de verschillende erosiemaatregelen in samenwerking met verschillende partners, zijn ook verschillende rioleringswerken een noodzaak in het kader van duurzaamheid en waterbeheersing. Een forse investering op dit vlak is noodzakelijk.

Geraardsbergen heeft het label van fairtrade gemeente, hierbij moedigen we verantwoord consumeren en eerlijke handel aan.

We streven naar de eerste fairtradestraat en ontwikkelen een nieuwe fairtradekaart.

We stimuleren lokale, duurzame handel en korte keten met een lokale voedselstrategie.