Leegstand

Wanneer is er sprake van leegstand?

Een woning kan in aanmerking komen voor het leegstandsregister wanneer het gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.
Een gebouw staat leeg wanneer meer dan de helft van de oppervlakte gedurende 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt volgens kadastrale bestemming.

Na opname

Na de vaststelling van de leegstand, wordt de eigenaar aangeschreven. De eigenaar krijgt kans om bezwaar in te dienen en krijgt een jaar de tijd om te handelen. Pas na 12 maanden zonder oplossing volgt de eerste heffing. 

Alle informatie vindt u onderaan in de folder.

Leegstaande woning: wat zijn de mogelijkheden?

Langdurige leegstand is niet alleen een voorbode voor verloedering. Het zorgt er ook voor dat de waarde van uw eigendom daalt. 
Bewoonde woningen en gebruikte gebouwen zorgen voor levendigere omgevingen en een groter veiligheidsgevoel. Daarom gaan we actief op zoek naar panden die langdurig leegstaan. Het beleid is erop gericht om deze panden te reactiveren.

De eigenaar(s) worden door een opname in het leegstandsregister aangezet om actie te ondernemen voor het pand dat is opgenomen.

Alle informatie over de leegstand, kan u raadplegen in onderstaande folder.

Bent u eigenaar van een leegstaand pand? 

Langdurig leegstaande gebouwen en woningen kunnen veel kosten met zich meebrengen.

Enkele mogelijkheden om een pand te reactiveren:

  • verhuren (privé of via een sociaal verhuurkantoor)
  • renoveren
  • het pand op de woningmarkt plaatsen

Door een leegstaand pand op te knappen en het te gebruiken volgens de functie, dragen we bij aan een actieve en aangename stad!

Meer info

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Wonen via wonen@geraardsbergen.be of 054 43 44 88.

Graag een afspraak? Dat kan via deze link. We helpen u graag verder!