Leersteun

Een beperkt inkomen in coronatijden?
Vraag de leersteun aan.

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil alle gezinnen een extra financieel duwtje in de rug geven om de eerste schoolkosten op te vangen via de leersteun.

Leersteun? Wat is dat?

 • Voor een kleuter ontvang je 25 euro
 • Voor een kind in de lagere school ontvang je 50 euro
 • Voor een kind in het middelbaar ontvang je 100 euro
  Voor studenten in het beroepsonderwijs ontvang je 100 euro extra indien er veel extra materiaal moet aangekocht worden voor een bepaalde studierichting.
  Bijvoorbeeld: beenhouwer, bakker, kapper,…

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Mijn gezin/kind maakt deel uit van 1 van de volgende categorieën:

 • Categorie 1: rechthebbende vrijetijdspas. Dit ben je wanneer je onder 1 van de onderstaande categorieën valt.
  • Recht op leefloon
  • Recht op verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering
  • Budgetbeheer of collectieve schuldenbemiddeling
  • Pleegkinderen of kinderen die verblijven in een begeleidingstehuis bijzondere jeugdzorg
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen. Dit wil zeggen:
  • In minstens 3 van de maanden april tot november 2022 was het gezamenlijk maandelijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden maximaal 1630,52 euro.
  • Dit maximaal bedrag wordt verhoogd met 301,85 euro per persoon ten laste. (Persoon ten laste: het netto-inkomen jaarlijks dient lager te zijn dan 3330 euro, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.)
  • Voor éénoudergezinnen wordt dit bedrag bijkomend verhoogd met 301,85 euro.
  • Ongeacht het aantal personen ten laste, mag dit maandelijks belastbare bruto-inkomen niet hoger zijn dan 2536,07 euro.
  • Je mag geen onroerende goederen bezitten, behalve de woning waarin je woont.

Hoe aanvragen

Hoe kan ik leersteun aanvragen?

Alle gezinnen met schoolgaande kinderen ontvangen een brief met een aanvraagformulier in de bus. Dit aanvraagformulier mag je invullen en indienen bij Huis van het Kind. Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen of mailen naar huisvanhetkind@geraardsbergen.be

Je kan hier het aanvraagformulier terugvinden:

LEERSTEUN aanvraag 2022 PDf

Belangrijk: in geval je geen vrijetijdspas hebt, en tot categorie 2 behoort (laag inkomen), gelieve bij het aanvraagformulier minstens 1 van volgende bewijsstukken van inkomen bij te voegen:

 • - Loonfiches
 • - Verklaring boekhouder of verklaring sociaal verzekeringsfonds
 • - Attest van uitbetalingsinstellingen

Dit van minstens 3 van de maanden april tot november 2022.

Meer info

Bij vragen kan je terecht bij Huis van het Kind.
054/43.20.77
huisvanhetkind@geraardsbergen.be