Lokale premie vrijwillig private afkoppeling afval- en hemelwater

De stad geeft een subsidie voor het vrijwillig afkoppelen van afval- en hemelwater, wanneer dit met andere woorden (nog) niet verplicht is.

Voor wie

Iedere eigenaar/inwoner van een bestaande woning vergund voor 1999.

Voorwaarden

Na de werken moet het gescheiden rioolstelsel gekeurd worden door een onafhankelijke keurder. Een lijst van onafhankelijke keurders vindt u op: www.aquaflanders.be.

Kostprijs

De subsidie bedraagt maximum 250,00 euro geïndexeerd.

Reglement

De gemeentelijke verordening van 14 april 2015 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.

Wat meebrengen

Om de premie te kunnen aanvragen dient u het volgende mee te brengen

  • keuringsattest waterafvoer;
  • facturen van de uitgevoerde werken;
  • foto's van de uitgevoerde werken;
  • identiteitskaart.