Meerjarenplan AGB: initieel en aanpassingen

De derde aanpassing van het meerjarenplan werd gepubliceerd op 22 december 2022 op de website. Het aangepaste meerjarenplan werd op 4 januari 2023 gemeld aan de toezichthoudende overheid.

Het erratum van het meerjarenplan werd goedgekeurd op 28 maart en gepubliceerd op deze website op 3 april 2023. Het wordt dezelfde dag ook gemeld aan de toezichthoudende overheid.

De vierde aanpassing van het meerjarenplan werd gepubliceerd op 21 december 2023 op de website. Het aangepaste meerjarenplan werd op 21 december 2023 gemeld aan de toezichthoudende overheid.

page-theme-list-overview-title