Milieumeter/milieupeter worden

Zwerfvuil in het straatbeeld is erg onaangenaam. Bovendien kan het ook gevaarlijk zijn. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen voert daarom actief beleid tegen zwerfvuil.

Zo is er de jaarlijkse lenteschoonmaak en de handhaving via het politiereglement. Verder zijn medewerkers dagelijks bezig met het ledigen van de openbare vuilnisbakken en het ruimen van sluikstort. Tenslotte is er de groeiende groep milieumeters en -peters (meer dan 30), die elk een stukje straat of plein proper houden.

Wil jij ook een zwerfvuilvrije stad? Sluit je dan aan bij de groep milieumeters en -peters.

Wie kan milieumeter of -peter worden?

Iedereen die mee wil zorgen voor een proper Geraardsbergen kan een milieumeter of -peter worden. Je bepaalt zelf welke straat of welk plein je wil opruimen en hoeveel tijd je eraan besteedt.

Wat moet ik doen om milieumeter of -peter te worden?

Je meldt je aan bij de dienst Milieu en ondertekent de afsprakennota.

Krijg ik materiaal om zwerfvuil te ruimen?

Als je je aanmeldt als milieumeter of -peter kan je in het magazijn werkhandschoenen, plastieken zakken voor zwerfvuil en een grijptang ophalen.

Wat als mijn vuilniszak vol is?

Als je vuilniszak vol is, neem je contact op met de milieudienst. De medewerkers van de dienst technische zaken komen de zak (-ken) met plezier ophalen op de afgesproken plaats.