Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift is een getuigschrift dat bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed. Het getuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Het getuigschrift wordt uitgereikt door:

  • het gemeentebestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft neemt deze telefonisch contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen)
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats indien men niet meer in België woont. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.

Hoe aanvragen

  • persoonlijk bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3);
  • via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be (voeg in dit geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart en voor een getuigschrift een kopie van uw militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand)

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

Voor een militiegetuigschrift:

  • uw identiteitskaart;
  • het militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand.

Voor een bewijs dat u niet onderworpen was aan de legerdienst:

  • uw identiteitskaart.