Militiegetuigschrift

Indien u een militiegetuigschrift (stamboekuittreksel) nodig heeft voor uw pensioendossier, moet u deze informatie aanvragen via www.mycareer.be

Indien u om een andere reden een stamboekuittreksel nodig heeft, dan kan u uw aanvraag richten tot het Ministerie van Defensie.

Voor alle informatie en aanvragen: https://www.mil.be/nl/content/stamboekuittreksel