Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan Geraardsbergen

In de bijlagen op deze pagina vind je het herziene mobiliteitsplan van het lokaal bestuur van Geraardsbergen terug. Dit lokaal mobiliteitsplan richt zich naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen en naar het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio “Vlaamse Ardennen” waartoe Geraardsbergen behoort, waarvan het de bepalingen aanvult op gemeentelijk niveau.

De opmaak van een lokaal mobiliteitsplan is een proces. En dat proces gaan we als lokaal bestuur niet alleen aan. Wel sámen met jou. Het is gericht op de ontwikkeling van een duurzame toekomstvisie voor mobiliteit in onze stad, werd opgemaakt in overleg met en met input van verschillende actoren en inwoners.

De gemeenteraad stelde het lokaal mobiliteitsplan vast op 28 maart 2023. Dit vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het lokaal mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan.

In beeld

In de onderstaande video vind je terug:

  • wat een mobiliteitsplan is (en wat het niet is)
  • welke fases doorlopen worden voor het opstellen van het plan
  • de inhoud van de participatieavonden
  • een overzicht van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid die in het meerjarenplan van het lokaal bestuur staan

Participatieavonden

Tijdens twee participatiemomenten werd er input verzameld over het stadscentrum (14/12/2020) en over de deelgemeenten (17/12/2020). onder meer deze topics werden er samen besproken:

  • Hoe kunnen we het stadscentrum leefbaar houden op het vlak van mobiliteit?
  • Wat zijn volgens jou de manieren om dit te realiseren?

De resultaten werden meegenomen in de opmaak van het mobiliteitsplan.