Mobiliteitsplan

Een mobiliteitsplan opmaken, dat doen we als lokaal bestuur niet alleen. Wel sámen met jou.

In beeld

In de onderstaande video vind je terug:

  • wat een mobiliteitsplan is (en wat het niet is)
  • welke fases doorlopen worden voor het opstellen van het plan
  • de inhoud van de participatieavonden
  • een overzicht van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid die in het meerjarenplan van het lokaal bestuur staan

Participatieavonden

Tijdens een eerste participatieavond op maandag 14 december 2020 gaat het over het stadscentrum. Hoe kunnen we het stadscentrum leefbaar houden op het vlak van mobiliteit? Wat zijn volgens jou de manieren om dit te realiseren?

Bij de tweede vergadering op donderdag 17 december 2020 wordt er gefocust op de dorpskernen.