Nachtwinkels

Onder nachtwinkels wordt verstaan:

  1. iedere handelszaak die ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen uitsluitend onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen"
  2. waar de maximale netto-verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m²
  3. iedere handelszaak die geen andere handelsactiviteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
  4. iedere handelszaak die op een duidelijke en permanente manier de vermelding NACHTWINKEL draagt.

Openingsuren

  • Openingsuren voor nachtwinkels: tussen 18 uur en 2 uur.
  • Openingsuren voor Privaat bureaus voor telecommunicatie: tussen 7 uur en 19 uur.
  • Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag van een ononderbroken periode van 24 uur.

Laden en lossen

Laden en lossen aan nachtwinkels is verboden tussen 22 uur 's avonds en 5 uur 's morgens.

Alcoholische dranken

Het is verboden om alcoholische dranken:

  • te verkopen of aan te bieden, zelfs gratis tussen 24 uur en 2 uur;
  • te verkopen of aan te bieden, zelfs gratis aan minderjarigen;
  • te schenken.

Retributie

Bij opening is een éénmalige retributie van 6.000 euro vereist.

De jaarlijkse retributie bedraagt 1.500 euro.

De goedkeuring tot het innen van deze retributie kan je nalezen in het uittreksel uit de gemeenteraad van 17 december 2013.

Voorwaarden

De vestiging van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen voor een periode van 5 jaar nadat voldaan is aan een aantal uitbatingvoorwaarden die je kan nalezen in het algemeen politiereglement afdeling 12 – nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (vanaf pagina 17).

Hoe aanvragen

De aanvraag voor een exploitatievergunning dient door de uitbater schriftelijk aangevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.