Nationaliteit: attest van Belgische nationaliteit

Een attest van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dit attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet vereist is.

Voor wie

Het nationaliteitsattest kan aangevraagd worden door:

  • De persoon op wie de aanvraag betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Geraardsbergen.

Hoe aanvragen

U kan het attest van Belgische nationaliteit aanvragen:

  • via het Thuisloket op deze website;
  • via 'Mijn dossier’: de online toepassing van het Rijksregister;
  • persoonlijk bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3);
  • via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be (voeg in dit geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart).

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.

Vraagt u het attest voor een derde aan, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.