Netwerk levenseinde vzw

Het infopunt Levenseinde informeert burgers rond de mogelijke beslissingen bij het levenseinde. De medewerkers van het infopunt:

  • luisteren naar al uw vragen, naar uw verhaal en uw bezorgdheden
  • geven informatie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde
  • geven informatie over wat u kan doen om uw wil te laten respecteren
  • staan u bij in het neerschrijven van uw wensen
  • helpen u de juiste weg te vinden indien u het gevoel hebt met uw wensen niet terecht te kunnen

Voor wie

Burgers die vragen hebben rond mogelijke beslissingen bij het levenseinde en voorafgaande wilsverklaringen.

Hoe aanvragen

Netwerk Levenseinde is elke derde donderdag van de maand, tussen 9 en 11.30 uur aanwezig in het sociaal huis.

  • u dient vooraf een afspraak te maken via het nummer 055 20 74 00 ( elke werkdag tussen 9 en 12 uur) of via info@netwerklevenseinde.be
  • er is geen zitdag op feestdagen en in de maanden juli en augustus