Nieuws en weetjes archief

Update zoekrobot van het Rijksarchief

36,4 miljoen pagina's genealogische bronnen kunnen geraadpleegd worden via de zoekrobot van het Rijksarchief.

Opgelet: De wetgever heeft via de wet van 18 juni 2018 de burgerlijke stand gemoderniseerd. 

Akten van de burgerlijke stand waren tot nu pas openbaar na 100 jaar. Maar dat verandert voor een aantal soorten: overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Vanaf dan kan iedereen een uittreksel of een afschrift van de akte krijgen. Voor de andere soorten, zoals geboorteakten, blijft de termijn op 100 jaar. De toestemming van de rechtbank vervalt: alle akten die jonger zijn dan de openbaarheidstermijnen niet meer bekeken kunnen worden, ook niet met de toestemming van de rechtbank. Opdat deze nieuwe regelgeving in voege zouden kunnen treden, moet er nog een Koninklijk Besluit worden gepubliceerd dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79). Er wordt momenteel een tekst in dit verband uitgewerkt maar voor het ogenblik kunnen we onmogelijk zeggen wanneer deze in voege zal treden.

Rijksarchief

Voortaan kan u online en gratis bijna 25.000 parochieregisters en registers van de burgerlijke stand raadplegen via de website van het Rijksarchief. Sinds de registers online werden gebracht, hebben reeds meer dan 45.000 personen zich ingeschreven en samen ongeveer 4 miljoen pagina's geraadpleegd.

U vindt er eveneens een leidraad voor het opstellen van een stamboom.

Om de meer dan 15 miljoen gedigitaliseerde bladzijden met geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de 16de eeuw tot 1912 te kunnen consulteren, moet u wel eerst een account aanmaken. Na keuze van een paswoord ontvangt u per e-mail uw login. Dit is volledig gratis.

http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=genealoog

Gerardimontium

Gerardimontium, is de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Hun hoofdactiviteit richt zich op het vlak van publicaties van geschiedkundige studies. Omvangrijke werken verschijnen in boekvorm, kortere worden gepubliceerd in ons tweemaandelijks tijdschrift “Gerardimontium” (A4-formaat, 44 tot 52 bladzijden).

https://www.gerardimontium.be/

Gooi geen oude documenten weg!

Oproep aan alle bewoners van Groot-Geraardsbergen (en eventueel erbuiten)

U houdt een ‘grote kuis' en u vindt heel wat oude papieren over Groot-Geraardsbergen: feiten, personen, gebeurtenissen, foto's, tekeningen, affiches,... Gooi ze niet meteen weg. Het kunnen misschien interessante stukken zijn voor een heemkundige, een wetenschappelijk onderzoeker of student. Geef een seintje aan het archief. We komen graag kijken of er nuttige stukken tussen uw 'oud papier' zitten.

U houdt erg aan bepaalde stukken maar kan deze omwille van plaatsgebrek niet meer houden? Ook dan kan u stukken die belang hebben voor onze stad in bewaring geven aan het archief.