Ondersteuningsreglement voor opstart van kinderopvang

Het lokaal bestuur ondersteunt bijkomende opvangplaatsen voor baby's en peuters.

Deze ondersteuningssubsidie bestaat enerzijds uit een locatiepremie voor een groepsopvang en anderzijds uit een opstartpremie per nieuwe kinderopvangplaats voor baby's en peuters.

Voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op deze ondersteuning moet één derde van de nieuw gecreëerde kinderopvangplaatsen ingenomen worden door een kind dat opgroeit in een kwetsbaar gezin.

Hoe aanvragen

Het ingevulde aanvraagformulier door te mailen naar huisvanhetkind@geraardsbergen.be