Ontmoeting en informatie voor ouders van bijzondere kinderen

Ook voor ons is het een hele zoektocht om alle organisaties die werken voor ouders van kinderen met een specifieke zorgnood op te lijsten. We merken dat dit geregeld ook vrijwilligersorganisaties zijn en omdat deze groep ook zo divers is, is niet ieder aanbod geschikt voor iedereen. 

We willen dan ook benadrukken dat de sites die wij hieronder plaatsen verre van volledig zal zijn. Mocht je niet iets geschikt voor u of uw gezin vinden, willen we zeker en vast via ons infopunt (zie luikje advies) verder met jou op zoek gaan. 

We geven graag 2 sites mee die zich specifiek verdiepen in deze doelgroep en een zo breed mogelijk informatie aanbod en ontmoeting willen aanbieden. Specifiek willen we ook even de aandacht vestigen op de wolkenmap die je terug kan vinden op de site van Gezin en Handicap. 

https://www.gezinenhandicap.be/

https://kvg.be/

De onderstaande sites zijn adressen van (vrijwilligers)organisaties die ouders van kinderen met een specifieke zorgnood wil verbinden. 

https://oudersvoorinclusie.be/

https://www.deouders.be/

https://www.downsyndroom.eu/

https://www.trefpuntstan.be/