Ontstaan Binnenstebuiten

Speelplein voor jongeren met een beperking

Lindsay Temmerman (tweede van rechts) kwam met het idee om ook jeugdwerking te doen voor 15-plussers met een beperking. - Foto Frank Eeckhout

Binnenstebuiten is de nieuwe jaarwerking van Speelplein Ondersteboven, een speelplein voor kinderen met een beperking. Speelplein Ondersteboven heeft reeds een jaarwerking die buiten de speelpleinperiodes om de twee maand samenkomen met de kindjes om een leuke activiteit te doen op een zaterdagnamiddag. Dit aanbod is echter voornamelijk gericht op jongere kinderen. "Binnenstebuiten werd opgericht in samenwerking met Lindsay Temmerman om tegemoet te komen aan de noden van jongeren vanaf 15 jaar met een fysieke en/of mentale beperking. Lindsay is leerkracht in De Mozaiëk in Geraardsbergen, een school voor buitengewoon lager onderwijs. Ze speelde al even met dit idee en contacteerde de jeugddienst om een samenwerking aan te gaan", vertelt jeugdanimator Sarah Vanden Herrewegen.

Binnenstebuiten is een jaarwerking specifiek voor kinderen met een fysieke en/of mentale beperking vanaf 15 jaar die zonder ouders onmogelijk op stap kunnen gaan. "Wij willen deze jongeren de kans bieden om zonder ouders eens naar een film te gaan kijken of iets te gaan eten. Op die manier kunnen ook de ouders een poosje genieten van een vrij moment. Jongeren die les volgen in het buitengewoon secundair onderwijs kunnen daarvoor niet in onze stad terecht waardoor ze de contacten met hun leeftijdsgenoten uit hun klas dreigen te verliezen. Met dit initiatief willen we hen helpen om vrienden te maken en niet sociaal geïsoleerd te raken", voegt Schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont daar nog aan toe. (FEL)