Ouderenraad

De adviesraad voor ouderen is een centrum van overleg en coördinatie. De ouderenraad heeft tot doel de problemen die verband houden met ouderen te bespreken. De ouderenraad heeft eveneens tot opdracht, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen of voorstellen te doen aangaande problemen die verband houden met het leven en de activiteiten van de ouderen in Groot-Geraardsbergen.