Over(st)Huur

 • Je hebt achterstallige huur en weet niet goed hoe dit op te lossen?
 • Je merkt dat de huurder zijn huur niet betaalt?
 • Je wil een bemiddeling opstarten om dit op te lossen?

Een huurder die zijn huur niet of laattijdig betaalt is waarschijnlijk één van de grootste angsten van een verhuurder. Een verhuurder ziet zich zo vaak genoodzaakt om hulp te zoeken bij de vrederechter, wat niet altijd positief is voor beide partijen. De Sociale dienst van Geraardsbergen start hierdoor een bemiddelingsproject op, Over(st)Huur. In dit bemiddelingsproject zal er met de betrokken partijen gekeken worden naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Dit project dient om zo efficiënt mogelijk naar de beste oplossing te zoeken voor beide partijen.

Wat

Problemen met huurachterstal. Als huurder en verhuurder.

Hoe

Als beide partijen dit wensen kan er een bemiddeling opgestart worden. De bemiddelaar plant vervolgens met jou een eerste gesprek. De tegenpartij is hierbij niet aanwezig. Samen met de bemiddelaar kies je nadien op welke manier je met de andere partij wilt praten:

 • Zonder ontmoeting
  • De bemiddelaar brengt jouw boodschappen, verhaal, vragen, verwachtingen, wensen, bedenkingen … over.
 • Met ontmoeting
  • Samen met de bemiddelaar ga je rond tafel zitten. De bemiddelaar leidt dit gesprek en ondersteunt.

Voorwaarden:

 • Grondgebied Geraardsbergen;
 • Er moet een geldig huurcontract zijn;
 • Moet gaan om financiële huurachterstal;
 • Er mag nog geen juridische procedure opgestart zijn.

Belangrijk:

 • Bemiddeling is gratis.
 • Het verkennend gesprek kan bij jou thuis plaatsvinden. De bemiddeling zelf op de Sociale dienst: Kattestraat 27,9500 Geraardsbergen.
 • Bemiddelaar kiest geen partij.
 • Bemiddelaar heeft beroepsgeheim. Informatie wordt enkel doorgegeven met jouw toestemming.
 • Bemiddeling kan elk moment worden stopgezet.