Parkeren: klachten of betwistingen

Ben je van oordeel dat de parkeerretributie die je ontvangen hebt, onterecht is, dan kan jeĀ schriftelijk bezwaar indienen.