Postnatale huisbezoeken

 • Door Kind en Gezin

  Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek

  Ze kan het met jou hebben over: 

  • de ervaringen als ouder en de veranderende partnerrelatie
  • het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen
  • de groei van je kind
  • hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat te veel voor je wordt
  • hoe je je baby veilig te slapen legt
  • de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners

  Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest.

  Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over:

  • de voeding
  • de gezondheid van je kind
  • de taal die met je kind gesproken wordt

  Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het ‘Kindboekje’ en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je hebt voor je volgende afspraak.

  Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz

 • Door een vroedvrouw aan huis

De eerste vijf dagen na de bevalling kan je vroedvrouw dagelijks langskomen voor de opvolging van moeder en baby, ook tijdens het weekend en feestdagen.Na de eerste 5 dagen na je bevalling heeft elke moeder nog bijkomend recht op 7 bezoeken van een vroedvrouw aan huis tot de baby één jaar oud is.

Een vroedvrouw aan huis kan je vinden via volgende sites:

http://www.tiendemaand.be

https://www.kraamkaravaan.be/voor-ouders/op-zoek-naar-een-kraamzorgdienst

http://www.vroedvrouwen.be