Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten