Stedenbouwkundig attest

Als u zekerheid wilt over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór u de eigenlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning indient, dan vraagt u best eerst een stedenbouwkundig attest aan.

Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en u toch wenst te weten of u op het stuk grond uw project kan realiseren.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt. Het attest is twee jaar geldig.

Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, hebt u de zekerheid dat het College van Burgemeester en Schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

Voorwaarden

Hoe lang is het stedenbouwkundig attest geldig?

Het stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • er geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  • de verplichte adviezen of de geformuleerde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek bij een vergunningsprocedure geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden.

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts 2 jaar geldig.

Hoe aanvragen

  • U vult het aanvraagformulier 'stedenbouwkundig attest' in, dat onderaan deze pagina terug te vinden is en voegt de bewijsstukken toe.
  • U dient de volledige aanvraag in vijf exemplaren in.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp (op die manier verkrijgt u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel).