Bouwovertredingen

Wil je een bouwovertreding melden? Dat kan via volgend meldingsformulier.

Wat?

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Het kan hierbij gaan om werken die worden uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden en die:

  • in strijd zijn met de vergunning/melding,
  • in strijd zijn met een RUP of een BPA,
  • in strijd zijn met een verkaveling,
  • in strijd zijn met een stedenbouwkundige verordening,
  • vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd.

Melden van een (mogelijke) bouwovertreding

  • Denkt u dat er ergens bouwwerken worden uitgevoerd zonder of niet volgens de stedenbouwkundige vergunning (zowel verbouwingen als nieuwbouw)?
  • Zijn er ergens ophogingswerken aan de gang zonder stedenbouwkundige vergunning?
  • Werd er een eengezinswoning opgesplitst in meerdere woonentiteiten zonder stedenbouwkundige vergunning?

De medewerkers van het loket Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening zijn uw eerste aanspreekpunt en kunnen nagaan of er voor een bepaald adres een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding van werken werd gedaan.

Indien u een bouwovertreding wilt melden, dan kan dit door een meldingsformulier te bezorgen aan de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Let wel!

Er kan niet worden opgetreden bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, waterschade,... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kunt u terecht bij de vrederechter.