Huwelijksaangifte

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In Geraardsbergen vinden de huwelijken plaats in het stadhuis op de Markt.

Voor wie

Het huwelijk kan plaatsvinden in Geraardsbergen als minstens één van de partners ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

Vastleggen datum

Van zodra u weet op welke dag u wilt trouwen, kan u de datum laten vastleggen bij de dienst Burgerlijke stand. U hoeft dit niet persoonlijk bij de dienst zelf te doen, reservatie is ook telefonisch mogelijk op het nummer 054 43 45 12 of via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be

De dienst Burgerlijke Stand beheert de planning van de huwelijken en bepaalt zelf het uur van het huwelijk.

Ten vroegste 6 weken na het vastleggen van een huwelijksdatum, kan het huwelijk worden voltrokken.

Ondertekenen huwelijksaangifte

U zal uitgenodigd worden om de officiële huwelijksaangifte te ondertekenen en er zullen concrete afspraken worden gemaakt voor de huwelijksdag.

Huwelijk

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand verbindt u in de echt op de huwelijksdag.

U ontvangt desgewenst een trouwboekje waarin eventueel kinderen en de parochie waar het kerkelijk huwelijk plaatsvindt, worden ingeschreven.

Daarna wordt een elektronische huwelijksakte opgemaakt.

Kostprijs

Dag Tijdstip Retributie
Maandag 9 -12 uur / 13.30 - 16 uur €125
Dinsdag 9 -12 uur / 13.30 - 16 uur €125
Woensdag 9 -12 uur / 13.30 - 16 uur €125
Donderdagvoormiddag 9 - 12 uur gratis
Donderdagnamiddag 13.30 - 16 uur €125
Vrijdagvoormiddag 9 - 12 uur gratis
Vrijdagnamiddag 13.30 - 16 uur €125
Zaterdagnamiddag 13.30 - 16 uur €250

Huwelijk op zaterdagvoormiddag, zondag, feest- en brugdag is niet mogelijk.

De kostprijs van een trouwboekje bedraagt € 20.

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat meebrengen

Bij de ondertekening van de huwelijksaangifte, moeten beide partners hun identiteitskaart voorleggen en de naam en het rijksregisternummer van de eventuele getuigen.

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen, voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte;
 • bewijs van identiteit;
 • bewijs van woonst;
 • bewijs van ongehuwde staat;
 • nationaliteitsbewijs;
 • wetscertificaat.