Geluidswagen

Als u met een geluidswagen op de openbare weg wenst te rijden of gebruik wenst te maken van een luidspreker, geluidsversterker of andere geluidsvoortbrengende toestellen, heeft u een vergunning nodig van de burgemeester.

Hoe aanvragen

Een vergunning kan u schriftelijk aanvragen met vermelding van volgende zaken:

  • aanvrager;
  • datum en tijdstip;
  • locatie of gevolgde route;
  • welk geluidstoestel;
  • voor welke gelegenheid.

Reglement

Algemeen politiereglement, artikel 90.