Occasionele verkoop voor een goed doel

Wanneer u een occasionele verkoop wenst te organiseren met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter verdediging van de natuur of de dierenwereld, of ter bevordering van ambachten en streekproducten, heeft u een vergunning nodig van de burgemeester.

Hoe aanvragen

Een vergunning kan u schriftelijk aanvragen ofwel via het formulier onderaan deze pagina ofwel via mail/post met vermelding van volgende zaken:

  • aanvrager;
  • datum en tijdstip;
  • locatie;
  • welke producten;
  • voor welk doel.

Reglement

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 7.

Gemeentelijk reglement van 26 februari 2019 betreffende organisatie ambulante activiteiten en manifestaties, hoofdstuk 2.5.

Algemeen politiereglement, artikelen 22, 23 en 24.

Uitzonderingen

Jeugdverenigingen, die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden, hebben geen vergunning nodig.