Geboorten - vonnissen betreffende de afstamming

Wanneer de afstamming van een kind niet wettelijk is vastgesteld, kan een kind, onder bepaalde voorwaarden, erkend worden door zijn vader en/of moeder.

Moeder

Gezien de moederlijke afstamming vrijwel steeds vast komt te staan bij de geboorte van het kind zal een erkenning door een moeder enkel plaatsvinden in het uitzonderlijke geval van een anonieme bevalling in het buitenland of indien de naam van de moeder niet werd opgenomen in de geboorteakte.

Vader

Een vader kan een kind erkennen indien het vaderschap niet komt vast te staan op grond van het vermoeden van vaderschap. Naargelang de omstandigheden is voor de vaderlijke erkenning steeds de toestemming van de moeder en/of het te erkennen kind vereist.

Hoe aanvragen

De erkenning kan gebeuren bij de aangifte van de geboorte of op eender welk tijdstip ervoor of erna. 

U kan zich hiervoor aanbieden bij om het even welke ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Noch de geboorteplaats van het kind, noch de woonplaats van de ouders spelen hierbij enige rol.

Ook de notarissen zijn bevoegd om een verklaring van erkenning in ontvangst te nemen.