Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie

Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

Voorwaarden

  • U hebt recht op het leefloon of een equivalent leefloon.
  • U bent onderhoudsgeld verschuldigd voor uw kinderen of u betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen.
  • U levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage.

Hoe aanvragen

U vraagt de bijzondere hulp aan bij het OCMW dat u het (equivalent) leefloon uitbetaalt.

Kostprijs

De hulp bedraagt 50% van het onderhoudsgeld of de bijdrage, met een maximum van 91,67 euro per maand (1.100 euro per jaar).