Stamboomopzoekingen

Wie waren uw voorouders? Waar kwamen zij vandaan? Wat voor werk deden ze?

Er zijn tal van documenten en bronnen die u helpen om uw eigen stamboom te maken en dus aan genealogie te doen.

De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:

 • de Akten van de Burgerlijke Stand: dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente, vanaf 1796;
 • de bevolkingsregisters;
 • doop-, trouw- en begraafregisters: dit zijn doop-, trouw en begraafboeken, bijgehouden door de kerk. 

Akten van de burgerlijke stand

Het stadsarchief beschikt over de registers van de Burgerlijke stand vanaf 1796.

De bevolkingsregisters 

De bevolkingsregisters zijn slechts beperkt toegankelijk (zie voorwaarden). Het stadsarchief beschikt voornamelijk over de bevolkingsregisters uit de 20ste eeuw.

Parochieregisters

De akten van de Burgerlijke Stand zijn eigenlijk een moderne uitvinding, ontstaan na de Franse Revolutie en in België ingevoerd in 1796. Willen we verder in de tijd op zoek gaan naar onze voorouders, dan moeten we de parochieregisters raadplegen. Tot voor kort konden de parochieregisters van Groot-Geraardsbergen op microfilm geraadpleegd worden in het Rijksarchief te Ronse. De archiefstukken van het RAR en de microfilms zijn overgebracht naar het nieuwe archiefgebouw in Gent, Bagattenstraat 43.

Voortaan kan u online en gratis bijna 25.000 parochieregisters en registers van de burgerlijke stand raadplegen via de website van het Rijksarchief. U vindt er eveneens een leidraad voor het opstellen van een stamboom.

Om de meer dan 15 miljoen gedigitaliseerde bladzijden met geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de 16de eeuw tot 1912 te kunnen consulteren, moet u wel eerst een account aanmaken. Na keuze van een paswoord ontvangt u per e-mail uw login. Dit is volledig gratis. http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=genealoog

Voorwaarden

Register van de Burgerlijke Stand

De openbaarheidstermijnen worden bepaald door de wet van 18 juni 2018.

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :
- akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;
- akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;
- anderen akten (zoals geboorteakten) van meer dan honderd jaar oud.

U kan ook opzoekingen doen in deze registers.

Alle akten die minder oud zijn dan de nieuwe openbaarheidstermijnen kunnen niet meer bekeken worden, ook niet met de toestemming van de rechtbank want deze toestemming vervalt. U hoeft ze dus niet meer aan te vragen. Wil u deze akten toch inkijken dan moet u de toestemming hebben van de persoon op wie de akte betrekking heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische opzoekingen voor de betrokkenen verrichten, mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft.

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.

Bevolkingsregister

 • Register ouder dan 120 jaar: iedereen heeft inzagerecht.
 • Register jonger dan 120 jaar: steeds toestemming vereist van de betrokkene zelf of bij diens overlijden van een van de afstammelingen in eerste graad. 

Hoe aanvragen

Enkel op afspraak. Neem contact op met de archiefbeheerder.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.

Kostprijs

 • Indien de archiefbeheerder de opzoekingen doet: € 20 per half uur.
 • Indien u de opzoekingen zelf doet zijn deze gratis.
 • Ook gratis als u de juiste naam en de juiste datum van de op te zoeken akte kan geven.
 • € 0,15 per scan.

Afhandeling

 • U meldt zich op de afgesproken dag aan de balie.
 • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
 • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een register van lezers.

Meer info

Website rijksarchief:

search.arch.be