Stamboomopzoekingen

Wie waren uw voorouders? Waar kwamen zij vandaan? Wat voor werk deden ze?

Er zijn tal van documenten en bronnen die u helpen om uw eigen stamboom te maken en dus aan genealogie te doen.

De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:

 • de Akten van de Burgerlijke Stand: dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente, vanaf 1796;
 • de bevolkingsregisters;
 • doop-, trouw- en begraafregisters: dit zijn doop-, trouw en begraafboeken, bijgehouden door de kerk. 
Akten van de burgerlijke stand

Het stadsarchief beschikt over de registers van de Burgerlijke stand vanaf 1796.

De bevolkingsregisters 

De bevolkingsregisters zijn slechts beperkt toegankelijk (zie voorwaarden). Het stadsarchief beschikt voornamelijk over de bevolkingsregisters uit de 20ste eeuw.

Parochieregisters

De akten van de Burgerlijke Stand zijn eigenlijk een moderne uitvinding, ontstaan na de Franse Revolutie en in België ingevoerd in 1796. Willen we verder in de tijd op zoek gaan naar onze voorouders, dan moeten we de parochieregisters raadplegen. Tot voor kort konden de parochieregisters van Groot-Geraardsbergen op microfilm geraadpleegd worden in het Rijksarchief te Ronse. De archiefstukken van het RAR en de microfilms zijn overgebracht naar het nieuwe archiefgebouw in Gent, Bagattenstraat 43.

U kan deze registers ook online raadplegen op de website van het Rijksarchief.

Voorwaarden

 Register van de Burgerlijke Stand
 • Registers ouder dan 100 jaar: deze registers zijn vrij toegankelijk.
 • Registers jonger dan 100 jaar: Indien men geen familie in rechte lijn is, heeft men toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg. Voor Geraardsbergen en fusiegemeenten is dat de rechtbank van Oudenaarde. 
 • De archiefbeheerder en het personeel van de dienst Burgerlijke Stand kunnen voor u opzoekingen in de registers van Burgerlijke Stand doen. Voor afschriften is enkel de dienst Burgerlijke Stand bevoegd.

Bevolkingsregister
 • Register ouder dan 120 jaar: iedereen heeft inzagerecht.
 • Register jonger dan 120 jaar: steeds toestemming vereist van de betrokkene zelf of bij diens overlijden van een van de afstammelingen in eerste graad. 

Hoe aanvragen

Enkel op afspraak. Neem contact op met de archiefbeheerder.

 Wat meebrengen?
 • Identiteitskaart.
 • Eventueel de toestemming van de rechtbank van eerste aanleg.

Kostprijs

 • Indien de archiefbeheerder de opzoekingen doet: € 20 per half uur.
 • Indien u de opzoekingen zelf doet zijn deze gratis.
 • Ook gratis als u de juiste naam en de juiste datum van de op te zoeken akte kan geven.
 • € 0,15 per scan.

Afhandeling

 • U meldt zich op de afgesproken dag aan de balie.
 • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
 • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een register van lezers.

Meer info

Website rijksarchief:

search.arch.be