Gezinszorg

De dienst Gezinszorg maakt deel uit van de regionale dienst Gezinszorg en de Aanvullende Thuiszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant.

De dienst Gezinszorg verleent hulp aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijkse leven.

Er kan op de dienst beroep gedaan worden voor huishoudelijke en/of verzorgende taken of
hulp bij sociale en emotionele ondersteuning. Grote schoonmaak is niet toegestaan. Hiervoor verwijzen we graag door naar een Poetsdienst.

Voorwaarden

Tijdens het bezoek van de maatschappelijk werkster wordt de frequentie en de duur van de hulpverlening evenals de persoonlijke bijdrage bepaald.

Hoe aanvragen

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst Thuiszorg. 

Kostprijs

De bijdrage die u voor de dienstverlening betaalt wordt berekend op basis van het maandelijks inkomen en de eigendommen, volgens een bijdrageschaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Afhandeling

De frequentie en de duur van de hulpverlening wordt samen met de cliënt bepaald.