Beschikbaarheid van gronden op bedrijventerreinen

De stad heeft 3 bedrijventerreinen, waarvan 2 onder beheer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva. 

Industrieterrein Schendelbeke

Op dit terrein bevinden zich ca 60 bedrijven, waarvan 1 bedrijf (distributie gassen) onder de SEVESO-richtlijnen. Het industriegebied is gelegen tussen de N42 Geraardsbergen-Gent en de N45 Aalst-Brussel. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 45 ha. Op het terrein is de bedrijvenvereniging BergOp vzw actief. Het bedrijventerrein Schendelbeke valt onder het beheer van Solva. Solva kan je contacteren via hun website: http://so-lva.be

Industrieterrein Ophasselt

Hierop bevinden zich 18 bedrijven. Het project is gelegen langs de N8 Brakel-Ninove, de Reukenstraat en de Hasseltkouter. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha. Het is een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. Op het terrein is de bedrijvenvereniging BergOp vzw actief. Het bedrijventerrein Ophasselt valt onder het beheer van Solva. Solva kan je contacteren via hun website: http://so-lva.be

UNAL site (privé terrein)

Dit bedrijventerrein is gelegen ten zuiden van het stedelijk kerngebied, tussen de Dender en de Oudenberg. Op dit bedrijventerrein te Overboelare bevinden zich een 20-tal bedrijven, met zeer uiteenlopende activiteiten.

Vandaag is de Unalsite in reconversie, waarbij de oorspronkelijke zware industrie vervangen wordt door nieuwe, in schaal en aard variërende activiteiten. Er is geopteerd voor een gedifferentieerde economische reconversie op maat van de site. 

Meer info

www.so-lva.be