Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen leggen een aantal stedenbouwkundige regels vast voor het grondgebied of voor een deel ervan.

Er bestaan gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Volgende gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing in de stad Geraardsbergen:

  • verordening wegen voor voetgangersverkeer,
  • verordening hemelwaterputten,
  • verordening weekendverblijven,
  • verordening toegankelijkheid,
  • verordening breedband

Volgende provinciale stedenbouwkundige verordening is van toepassing in de stad Geraardsbergen:

  • verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen.

Volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing in de stad Geraardsbergen:

  • verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed,
  • verordening betreffende afval- en hemelwater.
  • verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

De inhoud van de verschillende verordeningen is terug te vinden via onderstaande links.