Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed

Deze stedenbouwkundige verordening werd vastgesteld door de gemeenteraad van 12 oktober 2010, werd goedgekeurd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen in haar zitting van 16 december 2010 en is van kracht sedert 20 januari 2011.

Doelstelling van deze verordening

  • De woonkwaliteit verbeteren door een aantal bijkomende stedenbouwkundige voorwaarden vast te leggen bij het bouwen en verbouwen.
  • Beschermen van het bouwkundig erfgoed.

Bijkomende stedenbouwkundige voorwaarden

Heel veel aandacht gaat uit naar het bevorderen van de woonkwaliteit van meergezinswoningen: vastleggen van oppervlaktenormen voor de woongelegenheden, het voorzien van parkeerplaatsen, een lift,.... Een aantal voorschriften dienen om de ruimtelijke integratie van gebouwen in hun omgeving te versterken. Dit zijn vooral voorschriften die te maken hebben met de hoogte van de gebouwen, uitsprongen en reclameopschriften. Daarnaast wil de stedenbouwkundige verordening de integrale toegankelijkheid van gebouwen bevorderen en de maximale invulling van de bestaande gebouwen (zoals bijvoorbeeld het wonen boven winkels) bevorderen.

Beschermen van bouwkundig erfgoed

Een andere belangrijke doelstelling van deze verordening is het beschermen van het waardevol bouwkundig erfgoed in Geraardsbergen door een aantal bijkomende voorschriften op te leggen voor gebouwen die op een actueel vastgestelde lijst van waardevol bouwkundig erfgoed staan. Het voortbestaan van het bouwkundig waardevol erfgoed is immers onlosmakelijk verbonden met de algemene leefbaarheid van de stad.