Aanvraagformulier deskundigen voor lidmaatschap Cultuurraad

Aanvraagformulier om als deskundige (stemgerechtigd) lid te worden van de Cultuurraad van Geraardsbergen.

Voor wie

Deskundigen op vlak van cultuur en erfgoed.

Voorwaarden

  • Minimum 18 jaar oud zijn.
  • Zich engageren in de culturele sector.
  • Geen politiek mandaat bekleden (geen lid zijn van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het OCMW).
  • Bereid zijn om actief mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Cultuurraad.
  • Niet reeds een culturele organisatie, vereniging of instelling vertegenwoordigen in de Cultuurraad.
  • Wonen op het grondgebied van de stad Geraardsbergen.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend bezorgen aan de Cultuurdienst, Stadhuis, Vredestraat 1-3, 9500 Geraardsbergen - cultuur@geraardsbergen.be

Afhandeling

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad onderzoekt de aanvraag. Indien deze oordeelt dat de deskundige beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt hij/zij aanvaard. De Cultuurdienst stelt de deskundige op de hoogte van deze beslissing. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering gebeurt de officiële opname binnen de Cultuurraad. 

Reglement

Zie organiek reglement.