Bouwadvies

Als u wilt bouwen, verbouwen of verkavelen moet u daarvoor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvragen. Daarbij is het belangrijk om u vooraf goed te informeren.

Loket Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening: uw eerste aanspreekpunt

Is er voor uw project inderdaad een stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding? Moet u werken met een architect? In welke zone ligt het bouwterrein? Wat is de juridische context? Voldoen uw plannen aan de geldende voorschriften?

Al deze informatie kan u bekomen aan het loket Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Het loket is uw eerste aanspreekpunt als u informatie wenst over uw (ver)bouwproject. Ook op deze website en op de website van Ruimte Vlaanderen kan u heel wat informatie terugvinden.

Welke documenten brengt u mee naar de voorbespreking?

Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen we u om de voorbespreking goed voor te bereiden en het volgende mee te brengen.

  • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand tot de perceelsgrenzen, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen,...).
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Hoe verloopt de voorbespreking en wat kan u verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat u nog geen definitief standpunt krijgt. Het is ook mogelijk dat u nog doorverwezen wordt naar andere diensten zoals de brandweer of het Agentschap Wegen en Verkeer.