RUP 'Opheffing reservatiestroken'

De stad Geraardsbergen heeft een RUP ‘Opheffing reservatiestroken’ opgemaakt. Dankzij dit RUP werden een aantal op het gewestplan aangeduide overdrukken ‘reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied’ voor de rechttrekking van enkele gewestwegen (N460, N495 en N493) opgeheven. Deze reservatiestroken waren immers niet langer zinvol omdat deze nieuwe wegen een onaanvaardbare aantasting van de daar aanwezige open ruimte zouden inhouden.