Inzage in atlas der buurtwegen

De Atlas van de Buurtwegen bevat alle buurtwegen zoals die in 1841 waren gekend. Hoewel ruim 175 jaar oud, is het een waardevol document dat nog dagelijks wordt gebruikt.

Tegenwoordig kan de Atlas best digitaal worden geraadpleegd via GISOost.