Pensioen - Rustpensioen

Maak een afspraak

Pensioenaanvraag

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, maar onder bepaalde voorwaarden kan u vroeger met pensioen gaan.

Voor wie

Werknemer en zelfstandige

Als u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wilt gaan, hoeft u geen aanvraag in te dienen. In dat geval onderzoeken de pensioendiensten automatisch uw pensioenrecht.

Ambtenaar

Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend. U moet altijd een aanvraag doen.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot pensionering kan ten vroegste één jaar voor de gekozen ingangsdatum ingediend worden. U kan dit zelf online via een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart of u kan de aanvraag indienen bij de dienst Bevolking (loket 1).