Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft hoe op een bepaalde terrein mag gebouwd en verbouwd worden en dat aangeeft waar woningen mogen komen, waar kantoren mogen komen,...

Een BPA heeft betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn. Nieuwe BPA's kunnen niet meer worden opgemaakt en bestaande BPA's kunnen enkel worden vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

In Geraardsbergen werden de volgende BPA's goedgekeurd:

In de stadskern van Geraardsbergen:

In Onkerzele:

In Goeferdinge:

In Schendelbeke:

In Ophasselt:

Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven:

Meer info

Overzichtskaart van de BPA's die in Geraardsbergen zijn goedgekeurd: overzichtskaart