Mijn VerbouwLening

Een groot deel van het Vlaamse patrimonium is verouderd. Veel eigenaars hebben nood aan meer financiële ondersteuning om hun woning te renoveren. U kunt sinds 1 september 2022 Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen). 

Alle informatie vindt u via deze link

Verdere vragen?
Stuur een mail naar mijnverbouwlening@vlaanderen.be of contacteer het energiehuis van SOLVA: 053 41 11 14 - energiehuis@so-lva.be