Huisnummer

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf of een vzw? Vraag uw huisnummer dan aan bij de dienst Bevolking.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het stadsbestuur. Bij een nieuwbouw moet het huisnummer aangebracht worden uiterlijk een maand na de voltooiing van de werken.

Hoe aanvragen

U vraagt het huisnummer aan bij de dienst Bevolking:

  • bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan,
  • bij verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Na toekenning van het huisnummer kan het plaatje gratis (tot zolang de voorraad strekt) afgehaald worden bij het onthaal.

Dit plaatje moet zichtbaar aangebracht worden naast de deur of andere uitgang van de woning naar de openbare weg toe. Is de woning niet gelegen aan de openbare weg of is ze niet zichtbaar vanop de openbare weg, dan wordt het huisnummer aangebracht aan de hoofdingang van de eigendom.