Poliovaccinatie - Registratie

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt in principe vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden. Bij de geboorte ontvangt u een polio-attest, dat u na de laatste vaccinatie terug aan de dienst Burgerlijke Stand van uw woonplaats bezorgt.

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie dosissen (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat u aan de dienst Burgerlijke Stand bezorgt.

Een kind dat vóór de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Hoe aanvragen

  • Bij de geboorteaangifte van uw kind zit een polio-attest. Bewaar dit tot uw kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die uw baby gevaccineerd heeft.
  • Bezorg dit attest aan de dienst Burgerlijke Stand vóór de baby 18 maanden wordt. In geval van verlies van het attest, kan u op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen. U kan het document afgeven aan het onthaal, opsturen per post of ons digitaal bezorgen via het thuisloket.

Reglement

Koninklijk Besluit van 26.10.1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.