Toelating tot crematie

Om een overledene te laten cremeren, heeft u de toelating nodig van het stadsbestuur.

Hoe aanvragen

Er moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij de dienst Burgerlijke Stand waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Als u na uw overlijden gecremeerd wil worden, dan kan u een laatste wilsbeschikking indienen bij de dienst Bevolking.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.