Vergunning voor het uitstallen van koopwaar - Inname openbaar domein

Als u als handelaar borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen plaatst, moet u een vergunning aanvragen.

Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:

 • Er dient voldoende doorgang te blijven voor passanten (minimum 1,5 meter).
 • Na sluitingstijd wordt de koopwaar in de eigen zaak opgeborgen.
 • De koopwaar kan enkel voor de eigen zaak worden uitgestald.
 • Stoepborden met een maximum van 1m² is gratis.
 • Bloembakken, met een totale gecumuleerde oppervlakte van maximum 1 m² is gratis.
 • Jaarlijks vraagt de stad een retributie voor de inname van het openbaar domein. Dit bedraagt:

 o innamen tot en met 50 m², per dag: 25,00 euro

 o boven 50 m², per m² boven de 50 m², per dag extra: 1 euro

 o permanente toelating, op jaarbasis: 50,00 euro per m²

Een aanvraag tot het gebruik van het openbaar domein voor het uitstallen van koopwaar kan bij de dienst economie. Vermeld duidelijk de oppervlakte van de inname, of het gaat om een eenmalige inname of permanent en het soort koopwaar dat wordt aangeboden.

Als ondernemer hebt u een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente

 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)

 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.

 • Eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag in via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Kostprijs

Kost

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Reglement

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

 • Gemeentelijk terrasreglement

 • Belastingreglement of retributiereglement (indien van toepassing)