Rijbewijs - Voorlopig

Na het slagen in het theoretisch examen kan u een voorlopig rijbewijs aanvragen:

 • model 18: categorie B - zonder begeleider – 18 maanden geldig;
 • model 36: categorie B - met begeleider(s) - 36 maanden geldig;
 • model 3: categorieën A, B (weglating code 78 - automatisch), BE, C en D - met of zonder begeleider(s) - 12 maanden geldig.

Binnen de 3 jaar na de einddatum van een voorlopig rijbewijs kan geen nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 afgeleverd worden.

Als het rijbewijs vervallen is, zijn er twee mogelijkheden:

1. u legt het praktisch examen af mits het:

 • afhalen van een ‘stageattest’ bij de dienst Bevolking (loket 1),
 • eventueel opnieuw afleggen van het theoretisch examen (= 3 jaar geldig),
 • volgen van 6 praktische lesuren.

2. wie het rijden nog niet voldoende beheerst om al meteen praktijkexamen af te leggen,
 kan nog 1 keer een voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen (=12 maanden geldig) na het
 volgen van minimum 6 uur praktijklessen in een erkende rijschool.

Net zoals bij een voorlopig rijbewijs M36, moet de houder van een voorlopig rijbewijs M12 steeds vergezeld zijn van een of twee begeleiders.

Wetgeving voorlopige rijbewijzen opnieuw gewijzigd

De Vlaamse Regering gaf vanaf 1 oktober 2017 aan de Vlaamse gemeenten de taak om de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding van 9 maanden en de verplichte vorming van de begeleiders van de kandidaten te controleren.

Het arrest van de Raad van State heeft op 12 maart 2020 het desbetreffende besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 vernietigd.

Dit heeft als gevolg dat de Vlaamse gemeenten geen toezicht op de naleving van deze specifieke voorwaarden meer moeten doen.

Concreet betekent dit dat:

 • de begeleiders van een kandidaat voor rijbewijs categorie B niet meer verplicht zijn om een vorming te volgen;
 • de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding 3 maanden bedraagt.

Voorwaarden voor de begeleider

 • 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B (6 jaar voor andere categorieën),
 • de laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen.

 

Voorwaarden

 • Niet langer dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36): kan aangevraagd worden vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18): 18 jaar zijn en 20 uur praktijklessen gevolgd hebben bij een erkende rijschool.

Hoe aanvragen

Persoonlijk aanvragen bij de dienst Bevolking (loket 1).

De foto die op uw identiteitskaart staat, kan ook gebruikt worden voor het rijbewijs. Een nieuwe pasfoto is dus niet noodzakelijk. Indien u toch een andere foto wil, breng dan een recente pasfoto mee.

Er is een wachttijd van maximum 5 werkdagen.

Kostprijs

25 euro, cash of met bancontact te betalen bij de aanvraag.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum volledig ingevuld en ondertekend, bij model 36 ook door de begeleider(s).

Eventueel

 • Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool na het volgen van 20 praktische lesuren (enkel voor model 18).
 • Vorig voorlopig rijbewijs (bij wijziging van model of als het rijbewijs vervallen is).
 • Medisch attest (groep 1 of groep 2).