Rijbewijs - Voorlopig

Na het slagen in het theoretisch examen kan u een voorlopig rijbewijs aanvragen:

 • M18: categorie B - zonder begeleider – 18 maanden geldig;
 • M36: categorie B - met begeleider(s) - 36 maanden geldig;
 • M3: categorieën A, B (weglating code 78 - automatisch), BE, C en D - 12 maanden geldig.

Voorwaarden

 • Niet langer dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider (M36): kan aangevraagd worden vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18): 18 jaar zijn en 20 uur praktijklessen gevolgd hebben bij een erkende rijschool.

Binnen de 3 jaar na de einddatum van een voorlopig rijbewijs kan geen nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 afgeleverd worden.

Als het rijbewijs vervallen is, zijn er twee mogelijkheden:

1. u legt het praktisch examen af mits het:

 • afhalen van een ‘stageattest’ bij de dienst Bevolking,
 • eventueel opnieuw afleggen van het theoretisch examen (=3 jaar geldig),
 • volgen van 6 praktische lesuren in een erkende rijschool.

2. wie het rijden nog niet voldoende beheerst om al meteen praktijkexamen af te leggen,
 kan een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen (=12 maanden geldig) na
 het volgen van minimum 6 uur praktijklessen.

Net zoals bij een voorlopig rijbewijs M36, moet de houder van een voorlopig rijbewijs M12 steeds vergezeld zijn van een begeleider.

Voorwaarden voor de begeleider

 • 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B (6 jaar voor andere categorieën),
 • de laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen,
 • het afgelopen jaar geen andere leerling begeleid hebben. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van personen waarmee u samenwoont, uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van een persoon waarmee u samenwoont. 

Vormingsmoment opnieuw ingevoerd vanaf 1 maart 2024

Een kandidaat-bestuurder die sinds 1 maart 2024 is gestart met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’, moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Het vormingsmoment moet je als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.
Alle info over het vormingsmoment kan je lezen via https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders

Online aanvraag voorlopig rijbewijs via Beldrive-platform

De verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B kunnen online worden aangevraagd. Voor de afhaling, betaling en afgifte originele documenten, zal je wel nog moeten langskomen aan het loket. De aanvraag kan je indienen via je smartphone, PC, laptop of tablet.

Aanmelden gebeurt via eID of itsmevia https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be

Momenteel kunnen alleen voorlopige rijbewijzen M18, M36 en M12 digitaal worden aangevraagd.

Alle informatie over de online aanvraag van een voorlopig rijbewijs: https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen/online-aanvraag-beldrive

Hoe aanvragen

Persoonlijk aanvragen bij de dienst Bevolking.

De foto die op uw identiteitskaart staat, kan ook gebruikt worden voor het rijbewijs. Een nieuwe pasfoto is dus niet noodzakelijk. Indien u toch een andere foto wil, breng dan een recente pasfoto mee.

Er is een wachttijd van maximum 5 werkdagen.

Kostprijs

27 euro, bij voorkeur met bancontact te betalen bij de aanvraag.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum volledig ingevuld en ondertekend, bij model 36 ook door de begeleider(s).

Eventueel

 • Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool na het volgen van 20 praktische lesuren (enkel voor model 18).
 • Vorig voorlopig rijbewijs (bij wijziging van model of als het rijbewijs vervallen is).
 • Medisch attest (groep 1 of groep 2).