Samenstelling van het gezin - Bewijs

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voor wie

Het attest kan aangevraagd worden door:

  • De persoon op wie de aanvraag betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Voorwaarden

U kan het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Hoe aanvragen

U kan het attest aanvragen:

  • via het Thuisloket op deze website (met kaartlezer);
  • via 'Mijn dossier’: de online toepassing van het Rijksregister (met kaartlezer);
  • persoonlijk bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3)
  • via mail op burgerzaken@geraardsbergen.be (voeg in dit geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.

Vraagt u het bewijs voor een derde aan, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon of een kopie ervan en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.